Mateusz Czakon

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach

„Executio est finis et fructus legis.”

-Wykonanie jest celem i owocem prawa

Korzystamy z systemów

Adres

ul. Kościuszki 4/6
40-049 Katowice

Kontakt

Tel./Fax 32 201 42 91
E-mail: katowice.czakon@komornik.pl

Godziny urzędowania

KANCELARIA
pon. 9.00-17.00
wt.-czw. 8.00-15.00
pt. 8.00-12.00
Komornik przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach od 14 do 17

Komornik Sądowy Mateusz Czakon może podjąć działania egzekucyjne, także terenowe poza swoją właściwością miejscową,
jednakże w granicach właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
Oświadczenie o wyborze komornika wierzyciel zobowiązany jest złożyć komornikowi sądowemu wraz z wnioskiem egzekucyjnym.